Car_Sped


Ekspertni sustav za izradu JCI-a i prateće dokumentacije.

Ovlast


Ekspertni programski paket za "Kućno carinjenje".

Sklad_D


Program za vođenje evidencije u carinskom skladištu - tipa A,C i D.

USD


Podnošenje ulazne skraćene deklaracije. • logointeragent
 • Schenkerlogo-200x34
 • in
 • Lagermaxp
 • Intereuropap
 • fersped
 • dtsp
 • tolusicp
 • economicp
 • jokop
 • fisp
 • aluminijp