Podnošenje ulazne skraćene deklaracije

Poštovani!

Zadovoljstvo nam je objaviti uspješnu integraciju našeg novog softvera eCO sa renomiranom kompanijom Cementara Kakanj d.d. Cementara Kakanj d.d. je prva firma iz Bosne i Hercegovine koja je započela slanje USD deklaracija u Evropski sistem carine i na taj način udarila temelje za sve ostale kompanije iz BiH koje rade izvoz u zemlje EU.

Cijela procedura popunjavanja deklaracije i slanja iste odvija se putem internet konekcije a putem našeg programskog rješenje eCO. Pozivamo i Vas da nam se obratite i saznate više o ovoj carinskoj proceduri i na taj način postanete dio velike evropske porodice loističkih kompanija.
VIŠE...

Kućno carinjenje

- Potpuno vođenje evidencije carinskog skladišta
- Vođenje evidencije prema CZ i pripadajućem Pravilniku
- Sadrži Carinsku tarifu i sve potrebne šifrarnike korištene u carinskom postupku
- Veza sa programom Car_Šped VIŠE...

 

U P U  T S T V A
Objavljena  u Službenom glasniku br. 3 /2013 od 14.01.2013

 

- O LOKALNOM UVOZNOM CARINJENJU VIŠE...

- O OVLAŠTENOM POŠILJAOCU I PRIMAOCU VIŠE...


 

Kućno carinjenje

- Potpuno vođenje evidencije carinskog skladišta
- Vođenje evidencije prema CZ i pripadajućem Pravilniku
- Sadrži Carinsku tarifu i sve potrebne šifrarnike korištene u carinskom postupku
- Veza sa programom Car_Šped

- Vlasnik carinskog skladišta vodi carinsku evidenciju za svoje potrebe i svoje skladište.
- Otpremnik vodi evidenciju za svoje deponente. VIŠE...

   

Nova ponuda

U ponudi od ove godine uveli smo tri nova proizvoda : Sklad_D, Ovlast i eGarancija

   

Informatička podrška sektoru za carine uio

ASYCUDA World pružiće mogućnost online plaćanja carinskih dadžbina,evidenciju i kontrolu dažbina, ažurnije praćenje dinamike prikupljanja poreza, izvještavanje u realnom vremenu, te mogućnost bržeg i kvalitetnijeg donošenja strateških odluka i uočavanja aktuelnih trendova. Realizacijom cijelog projekta biće izvršena usaglašenost sa važećim carinskim propisima – u skladu sa evropskom legislativom i regulativama u carinskom poslovanju, te mogućnost povezivanja UIO sa evropskim i međunarodnim sistemima. Više...

   

Car_Šped

Carsped

Ekspertni sustav za izradu JCI-a i prateće dokumentacije.

Više o programu

Sklad_D

Sample image

Program za vođenje evidencije u carinskom skladištu - tipa A,C i D

Više o programu

Ovlast

Sample image

Ekspertni programski paket za "Kućno carinjenje".

Više o programu

LiveZilla Live Help

Caršped novosti


Za sve naše klijente kod remote spajanja molimo da preuzmete
NOVA AMMYY OVDJE

Obaveza registrovanja u EORI sistem
Počele aktivnosti za implementaciju
Asycuda World i NCTS sustava

eCarinskiotpremnik
Nova ICT je uspješno dogradila svoj ranije razvijeni NCTS modul eCarinskiotpremnika sa novim funkcionalnostima i uspješno verificirala europsku usklađenost vlastitog riješenja. VIŠE...

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 1